top of page
Search
  • viruscarebkk

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสารฆ่าเชื้อไวรัสในบทความนี้จะกล่าวถึงการทำงานของสารฆ่าเชื้อต่างๆ ซึ่งในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ จะนึกถึงแอลกอฮอลล์ขึ้นมาเป็นอันดับแรก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะสมที่สุดในการใช้ฉีดพ่นในอากาศ หากต้องการพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัสในอากาศ ถ้าไม่ใช้ ethyl alcohol ที่ความเข้มข้น 70% V/V เราจะเลือกสาร Disinfector ใดมาใช้พ่นฆ่าเชื้อที่ได้ประสิทธิภาพ และ Virus Care BKK เลือกใช้สารใดในการให้บริการ


ในวันนี้ Virus Care BKK พามาทำความรู้จัก 4 สารออกฤทธิ์ที่สามารถ ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาค ได้แก่ benzalkonium chloride, chloroxylenol, isopropyl alcohol และ sodium hypochlorite ซึ่งส่วนมากจะจำหน่ายในรูปแบบความเข้มข้นสูง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยก่อนใช้ ผู้บริโภคควรนำมาเจือจางด้วยน้ำ แต่ให้มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่าความเข้มข้นต่ำที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้


ผลิตภัณฑ์ครัวเรือนที่สามารถหาซื้อได้ง่าย และมีส่วนประกอบของสารฆ่าเชื้อข้างต้น ตัวอย่างเช่น

ไฮเตอร์ Haiter® และ คลอร็อกซ์ Clorox® ซึ่งมีสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ฆ่าเชื้อได้ ในรูปของ Available Chlorine อยู่ 6% w/w จึงควรเจือจางให้ได้ความเข้มข้นตามที่เหมาะสม เช่น อาจใช้ 1 ส่วนผสมกับน้ำ 11 ส่วน ก็จะได้ความเข้มข้นโดยประมาณ 0.5%

ส่วนน้ำยาฆ่าเชื้อยี่ห้อ เดทตอล นั้น มีขาย 2 ชนิด คือ Dettol® Hygiene Multi-Use Disinfectant กับ Dettol® Antiseptic Disinfectant ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน :

-Dettol® Hygiene Multi-Use Disinfectant มีสารออกฤทธิ์เป็น alkyl dimethyl benzoyl ammonium chloride เข้มข้น 2.4%w/w ใช้ฆ่าเขื้อโรคบนพื้นผิววัตถุได้ แต่ไม่สามารถใช้กับผิวหนัง

-Dettol® Antiseptic Disinfectant มีสารออกฤทธิ์เป็น chloroxylenol เข้มข้น 4.8% (สังเกตโดยการดูที่ขวดจะมีมงกุฎสีฟ้าบนฉลาก) ซึ่งใช้ได้กับผิวหนัง // ตัวนี้ ถ้าจะใช้ทำความสะอาดพื้นผิว ให้เจือจางในอัตราส่วนน้ำยา 1 ส่วน ผสมน้ำ 39 ส่วน // ถ้าใช้กับผิวหนัง ต้องเจือจางลงให้เหมาะสม เช่น ใช้ล้างบาดแผล ให้เจือจางน้ำยาในอัตราส่วน 1:20 หรือถ้าใช้เพื่ออนามัยของร่างกาย ให้เจือจาง 1:40ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ทาง Virus Care BKK เลือกใช้ย่อมให้ความสำคัญ และเน้นประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เราจึงใส่ใจในทุกๆส่วน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องพ่นแรงละอองฝอย และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นสารละลาย สำหรับสารฆ่าเชื้อที่ทาง Virus Care BKK ใช้ในการพ่น Disinfect ฆ่าเชื้อไวรัส ทางเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Umonium 38 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการทำความสะอาดในทางการแพทย์ ใช้สำหรับการ Disinfect อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่นมีดผ่าตัด คีมทันตแพทย์ ที่ต้องการประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อสูง โดยมีค่า pH 7 ทำให้ไม่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเบสกัดกร่อน นอกจากนี้ Umonium 38 ยังถูกใช้ภายในอุตสาหกรรมอาหารอีกด้วย


จากตัวอย่างข้างต้นนี้ สามารถทำให้เกิดความมั่นใจแก่สถานประกอบการที่ต้องการให้ Virus Care BKK เข้าให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิสสำนักงานต่างๆ หรือร้านอาหารที่อาจจะกังวลว่าสารดังกล่าวจะมีผลต่อของบริโภคในร้านหรือไม่ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ทางเราเลือกใช้ยังได้รับการรับ จากมาตรฐานการรองรับ iso 9001 และหลังการใช้งานไม่มีกลิ่นฉุนตกค้าง


หมายเหตุ* UMONIUM38 (MEDICAL INSTRUMENTS) (Huckertûs International; Nivelles, Belgium) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบจากสาร 4 ชนิด

- benzalkonium chloride

- isopropyl alcohol

- tridecyl ceteth alcohol

- quaternary ammonium


40 views0 comments
bottom of page